pb.pl
1,5800 zł
-4,82% -0,0800 zł
Yolo SA (YOL)

Wyniki finansowe - YOLO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2012 II Q 2012 III Q 2012 IV Q 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 21 061 21 276 22 342 26 133
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 8 569 2 695 7 323 10 235
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 7 228 1 143 5 352 8 388
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 7 202 1 143 5 352 8 388
Amortyzacja (tys. zł) 219 197 160 191
EBITDA (tys. zł) 8 788 2 892 7 483 10 426
Aktywa (tys. zł) 166 445 175 134 188 082 193 020
Kapitał własny (tys. zł)* 95 893 93 884 99 236 107 624
Liczba akcji (tys. szt.) 19 700,000 19 700,000 19 700,000 19 700,000
Zysk na akcję (zł) 0,366 0,058 0,272 0,426
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,868 4,766 5,037 5,463
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej