pb.pl
1,5800 zł
0,00% 0,0000 zł
Yolo SA (YOL)

Wyniki finansowe - YOLO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2011 II Q 2011 III Q 2011 IV Q 2011
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 9 526 8 398 8 505 14 683
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 809 1 625 3 926 6 125
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 652 1 079 3 490 5 484
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 652 1 055 3 460 5 540
Amortyzacja (tys. zł) 138 152 152 157
EBITDA (tys. zł) 4 947 1 777 4 078 6 282
Aktywa (tys. zł) 0 74 292 0 144 245
Kapitał własny (tys. zł)* 0 58 536 0 88 691
Liczba akcji (tys. szt.) 16 000,000 16 000,000 19 700,000 19 700,000
Zysk na akcję (zł) 0,291 0,066 0,176 0,281
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 3,659 0,000 4,502
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej