pb.pl
1,5800 zł
0,00% 0,0000 zł
Yolo SA (YOL)

Wyniki finansowe - YOLO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2009 II Q 2010 III Q 2010 IV Q 2010
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 11 479 10 185
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 3 997 6 449
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 3 889 6 257
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 3 879 6 056
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 239 124
EBITDA (tys. zł) 0 0 4 236 6 573
Aktywa (tys. zł) 57 483 60 205 0 61 527
Kapitał własny (tys. zł)* 33 889 37 075 0 54 452
Liczba akcji (tys. szt.) 16 000,000 16 000,000 16 000,000 16 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,242 0,379
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,118 2,317 0,000 3,403
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej