pb.pl
0,2800 zł
0,00% 0,0000 zł
Prefabet-Białe Błota SA (PBB)

Informacje o spółce - PREFABET

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Producent sprężonych elementów konstrukcji oraz prefabrykowanych elementów kanalizacji podziemnej. Najważniejszym produktem jest beton sprężony.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Betonowa 1
Kod: 86-005
Miejscowość: Białe Błota
Kraj: Polska
Telefon: +48 52 3236502
Fax: +48 52 3236508
Internet: prefabet-bb.com.pl
Email: office@prefabet-bb.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów Prefabet-Białe Błota SA w restrukturyzacji
Prezes: Kaczmarek Dariusz
Sektor: materiały budowlane
EKD: produkcja wyrobów budowlanych z betonu
Liczba akcji: 876 627
Zatrudnienie:
  • 16 (2018r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Biuro Usług Rachunkowych BILANS Roman Kręciszewski
NIP: 5540313627
KRS: 0000046100
EKD: 23,61
Ticker GPW: PBB
ISIN: PLPRFBT00015

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 245 455,56 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 876 627 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 714 240
Liczba głosów na WZA: 876 627 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,47%
Kapitał akcyjny: 1 884 748,05 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 714 240
Cena nominalna akcji: 2,15 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,47%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 18,53%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kaczmarek Krystyna ZWZ 264 028 (30,12%) 264 028 (30,12%) 2018-06-29 -
Kaczmarek Dariusz wraz z Nabisca Consulting Ltd 249 537 (28,46%) 249 537 (28,46%) 2011-09-30 -
Kaczmarek Krzysztof 130 675 (14,91%) 130 675 (14,91%) 2018-06-14 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie PP w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa 830 000
8 300 000,00
10,00 10,00 830 000
8 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-01-02
obnizenie kapitału 830 000
0,00
2,15 0,00 830 000
1 784 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-10-04
seria E - subskrypcja prywatna 2011-02-28 254 234
8 898 190,00
2,15 35,00 1 084 234
2 331 103,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-17
umorzenie akcji 2011-07-22 -207 607
0,00
2,15 0,00 876 627
1 884 748,05
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-10-17
2011-09-20

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kaczmarek Dariusz Prezes Zarządu 2013-07-05 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kaczmarek Krystyna Wiceprzewodniczący RN 2011-07-18 -
Rodzik Katarzyna Członek RN 2014-06-27 -
Pukhely, Imre Robert Członek RN 2017-02-14 -
Kaźnica Iwona Członek RN 2017-06-30 -
Szperkowski, Krzysztof Bogdan Członek RN 2017-11-03 -
Osiecki Robert Członek RN 2018-10-30 -