pb.pl
0,2200 zł
-4,35% -0,0100 zł
Prefabet-Białe Błota SA (PBB)

Wyniki finansowe - PREFABET

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 372 363 540 599
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -14 788 -99 -1 046 -157
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -14 961 -99 -1 046 -230
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -14 961 -99 -1 046 -230
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) -14 788 -99 -1 046 -157
Aktywa (tys. zł) 48 348 54 071 48 449 47 621
Kapitał własny (tys. zł)* 2 531 6 357 1 386 1 156
Liczba akcji (tys. szt.) 876,627 876,627 876,627 876,627
Zysk na akcję (zł) -17,066 -0,113 -1,193 -0,263
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,887 7,251 1,581 1,318
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej