pb.pl
0,2400 zł
0,00% 0,0000 zł
Prefabet-Białe Błota SA (PBB)

Wyniki finansowe - PREFABET

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 282 1 372 363 540
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 481 -14 788 -99 -1 046
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 508 -14 961 -99 -1 046
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 508 -14 961 -99 -1 046
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 481 -14 788 -99 -1 046
Aktywa (tys. zł) 67 173 48 348 54 071 48 449
Kapitał własny (tys. zł)* 21 416 2 531 6 357 1 386
Liczba akcji (tys. szt.) 876,627 876,627 876,627 876,627
Zysk na akcję (zł) 0,579 -17,066 -0,113 -1,193
Wartość księgowa na akcję (zł) 24,430 2,887 7,251 1,581
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej