pb.pl
23,6000 zł
5,83% 1,3000 zł
Prime Car Management S.A. (PCM)

Informacje o spółce - PCM

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce pod marką Masterlease usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management (CFM). Pod względem liczebności floty pojazdów Masterlease jest jednym z liderów na rynku usług CFM w Polsce oraz jednym z wiodących podmiotów świadczących usługi leasingowe. Grupa prowadzi sprzedaż w Polsce poprzez centralę w Gdańsku i sieć 16 oddziałów.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Polanki 4
Kod: 80-308
Miejscowość: Gdańsk
Kraj: Polska
Telefon: +48 58 3404400
Fax: +48 58 3404499
Internet: www.primecar.pl
Email: centrala@masterlease.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Prime Car Management SA
Prezes: Kizielewicz Jakub
Sektor: leasing i faktoring
EKD: wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Liczba akcji: 11 908 840
Zatrudnienie:
  • 249 (2017r.) - spółka
  • 289 (2017r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 9570753221
KRS: 0000013870
EKD: 77,12
Ticker GPW: PCM
ISIN: PLPRMCM00048

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 281 048 624 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 11 908 840 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 833 355
Liczba głosów na WZA: 11 908 840 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 57,37%
Kapitał akcyjny: 23 817 680,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 835 587
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 57,39%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 42,63%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
OFE Aviva Santander portfel 2 018 000 (16,94%) 2 018 000 (16,94%) 2018-12-31 ABG, NFT, TRK, HRP, KST, PKP, PEP, KRU, OPF, WPL, ADV, DOM, MIL, DCR, ABE, ALR, AML, AMB, AMC, ARH, ABS, ACP, ASE, BDX, CCC, CNG, ECH, ELB, ELT, ERB, ESS, SKA, FTE, FMF, FRO, GTC, KTY, ING, CAR, KGH, LCC, LVC, MSW, MWT, NWG, OVO, NVA, PFL, PGO, PHN, PKN, PKO, HDR, RMK, SNK, SWG, SON, STF, TAR, UNI, KGN, INL, HRS,
OFE PZU Złota Jesień 1 725 965 (14,49%) 1 725 965 (14,49%) 2019-02-28 SPN, WLC_1, EGS, MDG, MIL, DCR, ABE, ABC, AGO, AML, APN, ACP, APR, ENE, ELB, GTC, PCE, KTY, IPL, IPE, LCC, MNC, MCR, MSP, MSW, NET, NWG, OBL, PND, PRM, RMK, SNK, TRK, VST, OTM, KGN, ZEP, KRU,
PTE Aegon SA Aegon OFE 1 352 768 (11,36%) 1 355 000 (11,38%) 2018-12-31 KGN, AML, KTY, LCC, MLG, FRO, ABE, EMT, ELB, IZS, MDG,
Nationale-Nederlanden PTE portfel 1 139 982 (9,57%) 1 139 982 (9,57%) 2018-12-31 BOS, KGN, EUC, ELT, FEE, KPL, MRB, PHN, TSG,
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne, ZWZ 596 640 (5,01%) 596 640 (5,01%) 2018-06-29 ARM, EMC, VOX, ATT, PND, ATA, KDM, IZB,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 1999-09-24 600 000
0,00
1,00 0,00 600 000
600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-03-17
1999-10-19
2014-04-16
seria B - subskrypcja prywatna 2000-11-23 138 000
0,00
1,00 0,00 738 000
738 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-03-17

2014-04-16
renominacja akcji 2006-09-20 0
0,00
2,00 0,00 738 000
1 476 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna 2009-11-24 4 261 750
0,00
2,00 0,00 4 999 750
9 999 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-03-17

2014-04-16
seria D - subskrypcja prywatna 2010-03-25 3 000 000
150 000 000,00
2,00 50,00 7 999 750
15 999 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-03-17
2010-03-25
2014-04-16
seria E - subskrypcja prywatna 2013-11-25 3 909 090
42 999 990,00
2,00 11,00 11 908 840
23 817 680,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-03-17
2013-12-05
2014-04-16
seria F - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2016-06-16 595 442
0,00
2,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-12-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,00 zł
2018-09-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,00 zł
2017-07-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,36 zł
2017-07-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,36 zł
2016-11-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,50 zł
2016-06-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,50 zł
2015-04-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,26 zł
2015-04-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,26 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kizielewicz Jakub Prezes Zarządu 2016-05-10 -
Karpowicz Konrad Członek Zarządu 2012-06-29 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Stępniak Piotr Przewodniczący RN 2018-06-27 KETY - Członek RN
Bieske Tomasz Wiceprzewodniczący RN 2015-07-22 KRUKSA - Członek RN
Kucharski Artur Członek RN 2015-07-22 GTC - Członek RN
ASSECOP - Członek RN
ASSECOSE - Członek RN
ALIOR - Członek RN
Eggink Raimondo Członek RN 2015-07-22 KOGENER - Członek RN
SUWARY - Członek RN
PKPCARGO - Członek RN
SYGNITY - Członek RN
SKARBIEC - Członek RN
Sudzińska-Amroziewicz Grażyna Członek RN 2018-06-27 VISTULA - Członek RN
Karnowski Jakub Członek RN 2018-06-27 LZPS - Wiceprzewodniczący RN