pb.pl
23,6000 zł
5,83% 1,3000 zł
Prime Car Management S.A. (PCM)

Wyniki finansowe - PCM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 173 674 164 864 173 917 103 649
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 9 351 3 631 2 618 384
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 8 429 2 821 1 240 -9 881
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 6 451 1 973 655 -8 163
Amortyzacja (tys. zł) 29 350 30 723 35 344 41 677
EBITDA (tys. zł) 38 701 34 354 37 962 42 061
Aktywa (tys. zł) 2 037 500 2 123 636 2 190 190 2 176 518
Kapitał własny (tys. zł)* 450 229 453 865 453 737 445 574
Liczba akcji (tys. szt.) 11 908,840 11 908,840 11 908,840 11 908,840
Zysk na akcję (zł) 0,542 0,166 0,055 -0,685
Wartość księgowa na akcję (zł) 37,806 38,112 38,101 37,415
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej