pb.pl
23,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
Prime Car Management S.A. (PCM)

Wyniki finansowe - PCM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 164 864 173 917 103 649 172 947
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 631 2 618 384 7 778
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 821 1 240 -9 881 8 138
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 973 655 -8 163 6 187
Amortyzacja (tys. zł) 30 723 35 344 41 677 38 031
EBITDA (tys. zł) 34 354 37 962 42 061 45 809
Aktywa (tys. zł) 2 123 636 2 190 190 2 176 518 2 137 268
Kapitał własny (tys. zł)* 453 865 453 737 445 574 451 761
Liczba akcji (tys. szt.) 11 908,840 11 908,840 11 908,840 11 908,840
Zysk na akcję (zł) 0,166 0,055 -0,685 0,520
Wartość księgowa na akcję (zł) 38,112 38,101 37,415 37,935
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej