pb.pl
23,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
Prime Car Management S.A. (PCM)

Wyniki finansowe - PCM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 145 611 72 934 150 961 142 581
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 11 712 7 946 9 351 3 631
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 10 635 7 378 8 429 2 821
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 8 295 5 717 6 451 1 973
Amortyzacja (tys. zł) 29 548 29 694 29 350 30 723
EBITDA (tys. zł) 41 260 37 640 38 701 34 354
Aktywa (tys. zł) 1 841 889 1 997 424 2 037 500 2 123 636
Kapitał własny (tys. zł)* 448 069 453 904 450 229 453 865
Liczba akcji (tys. szt.) 11 908,840 11 908,840 11 908,840 11 908,840
Zysk na akcję (zł) 0,697 0,480 0,542 0,166
Wartość księgowa na akcję (zł) 37,625 38,115 37,806 38,112
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej