pb.pl
23,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
Prime Car Management S.A. (PCM)

Wyniki finansowe - PCM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 150 178 148 254 147 061 149 711
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 11 770 11 225 16 067 13 295
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 11 826 10 321 15 509 12 429
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 9 330 8 341 12 167 9 588
Amortyzacja (tys. zł) 31 060 29 052 25 887 28 475
EBITDA (tys. zł) 42 830 40 277 41 954 41 770
Aktywa (tys. zł) 1 656 158 1 730 026 1 741 745 1 779 186
Kapitał własny (tys. zł)* 437 114 445 682 457 937 439 596
Liczba akcji (tys. szt.) 11 908,840 11 908,840 11 908,840 11 908,840
Zysk na akcję (zł) 0,783 0,700 1,022 0,805
Wartość księgowa na akcję (zł) 36,705 37,424 38,454 36,913
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej