pb.pl
23,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
Prime Car Management S.A. (PCM)

Wyniki finansowe - PCM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 124 563 122 387 123 022 142 335
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 12 275 12 016 12 845 13 338
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 11 756 10 241 11 689 12 074
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 9 057 8 473 9 262 9 294
Amortyzacja (tys. zł) 30 465 30 447 30 525 29 788
EBITDA (tys. zł) 42 740 42 463 43 370 43 126
Aktywa (tys. zł) 1 324 315 1 417 081 1 501 204 1 603 056
Kapitał własny (tys. zł)* 466 253 474 726 483 988 427 784
Liczba akcji (tys. szt.) 11 908,840 11 908,840 11 908,840 11 908,840
Zysk na akcję (zł) 0,761 0,711 0,778 0,780
Wartość księgowa na akcję (zł) 39,152 39,863 40,641 35,922
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej