pb.pl
23,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
Prime Car Management S.A. (PCM)

Wyniki finansowe - PCM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2011 IV Q 2012 I Q 2013 II Q 2013
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 130 807 147 424
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 19 347 13 652
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 18 857 13 334
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 14 852 10 333
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 29 457 29 680
EBITDA (tys. zł) 0 0 48 804 43 332
Aktywa (tys. zł) 1 081 186 1 089 579 1 093 817 1 122 708
Kapitał własny (tys. zł)* 392 562 422 608 437 461 443 293
Liczba akcji (tys. szt.) 11 908,840 11 908,840 11 908,840 11 908,840
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 1,247 0,868
Wartość księgowa na akcję (zł) 32,964 35,487 36,734 37,224
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej