pb.pl
0,6050 zł
-6,92% -0,0450 zł
Prima Moda SA (PMA)

Wyniki finansowe - PRIMAMODA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2008 I Q 2009 II Q 2009 III Q 2009
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 6 981 5 820 11 398 12 413
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -716 -2 119 29 -1 069
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 843 -2 870 454 -631
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 837 -2 935 450 -626
Amortyzacja (tys. zł) 271 303 360 359
EBITDA (tys. zł) -445 -1 816 389 -710
Aktywa (tys. zł) 24 662 27 252 35 065 0
Kapitał własny (tys. zł)* 14 452 11 517 12 385 0
Liczba akcji (tys. szt.) 3 200,000 3 200,000 3 200,000 3 200,000
Zysk na akcję (zł) -0,574 -0,917 0,141 -0,196
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,516 3,599 3,870 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej