pb.pl
0,6050 zł
-6,92% -0,0450 zł
Prima Moda SA (PMA)

Wyniki finansowe - PRIMAMODA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2007 I Q 2008 II Q 2008 III Q 2008
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 12 050 6 001 6 078 8 311
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 410 -1 090 640 -641
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 833 -930 1 044 -790
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 704 -973 1 016 -759
Amortyzacja (tys. zł) 400 166 205 242
EBITDA (tys. zł) 1 810 -924 845 -399
Aktywa (tys. zł) 26 537 31 750 25 803 0
Kapitał własny (tys. zł)* 17 662 16 689 17 047 0
Liczba akcji (tys. szt.) 3 200,000 3 200,000 3 200,000 3 200,000
Zysk na akcję (zł) 0,533 -0,304 0,318 -0,237
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,519 5,215 5,327 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej