pb.pl
0,5900 zł
-9,92% -0,0650 zł
Prima Moda SA (PMA)

Wyniki finansowe - PRIMAMODA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 10 107 6 958 10 983 8 814
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -759 -2 394 1 430 10 143
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -887 -2 426 1 151 10 240
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -887 -2 426 1 151 10 408
Amortyzacja (tys. zł) 294 271 267 262
EBITDA (tys. zł) -465 -2 123 1 697 10 405
Aktywa (tys. zł) 14 675 13 922 14 989 25 645
Kapitał własny (tys. zł)* -189 -2 615 -1 464 8 944
Liczba akcji (tys. szt.) 3 200,000 3 200,000 3 200,000 3 200,000
Zysk na akcję (zł) -0,277 -0,758 0,360 3,253
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,059 -0,817 -0,458 2,795
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej