pb.pl
15,4000 zł
1,32% 0,2000 zł
Projprzem Makrum SA (PJP)

Informacje o spółce - PROJPRZEM

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Działalność firmy realizowana jest na trzech obszarach. Pierwszy to produkcja konstrukcji stalowych, głównie dla energetyki, branży chemicznej oraz ochrony środowiska. Drugi segment obejmuje budownictwo komercyjne (hale przemysłowe, magazynowe oraz obiekty handlowo-usługowe). Ostatnia dziedzina to systemy przeładunkowe.

Dane teleadresowe

Ulica: plac Kościeleckich 3
Kod: 85-033
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj: Polska
Telefon: +48 52 3767400
Fax: +48 52 3767402
Internet: www.projprzem.com
Email: info@projprzem.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Projprzem Makrum SA
Prezes: Szczeblewski Piotr
Sektor: budownictwo przemysłowe
EKD: produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Liczba akcji: 5 982 716
Zatrudnienie:
  • 278 (2018r.) - spółka
  • 360 (2018r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5540234098
KRS: 0000024679
EKD: 25,11
Ticker GPW: PJP
ISIN: PLPROJP00018

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 92 133 826,4 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 5 982 716 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 350 635
Liczba głosów na WZA: 5 982 716 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71,94%
Kapitał akcyjny: 5 982 716,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 350 635
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 70,46%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 28,06%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Grupa Kapitałowa Immobile SA wraz z Makrum Development sp. z o.o., Kuchet sp. z o.o., Nobles sp. z o.o., Hotel 1 GKI sp. z o.o. oraz Hotel 1 sp. z o.o. 3 932 370 (65,00%) 3 932 370 (65,00%) 2019-12-23 ATR,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
split 1:50
1,00 1 376 000
1 376 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:1,75
1,00 2 408 000
2 408 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A - akcje założycielskie 1990-12-11 2 816
281 600,00
100,00 100,00 2 816
281 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-10-23
1990-12-19
1999-08-10
split 1:10 1992-04-11
10,00 28 160
281 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1992-05-06
renominacja akcji 1995-12-18
30,00 27 520
825 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-08-11
renominacja akcji 1997-09-26
50,00 27 520
1 376 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-10-14
sera B - prawo poboru 1997-11-14 688 000
688 000,00
1,00 1,00 3 096 000
3 096 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-10-23
1998-05-26
1999-08-10
renominacja akcji 1998-04-30
1,75 1 376 000
2 408 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-05-06
seria C - BPH SA 1998-05-22 600 000
5 400 000,00
1,00 9,00 4 196 000
4 196 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-10-23
1998-06-15
1999-08-10
seria C - BOŚ SA 1998-05-22 500 000
4 125 000,00
1,00 8,25
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-10-23
1998-06-15
1999-08-10
sera D - publiczna subskrypcja 1998-06-19 400 000
4 000 000,00
1,00 10,00 4 596 000
4 596 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-10-23
1999-06-11
1999-08-10
umorzenie akcji 2003-05-23 -74 000
0,00
1,00 0,00 4 522 000
4 522 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-06-06
umorzenie akcji 2004-05-28 -4 000
0,00
1,00 0,00 4 518 000
4 518 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-06-14
seria E - prawo poboru 3:1 2006-10-12 1 506 000
52 710 000,00
1,00 35,00 6 024 000
6 024 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-02-26
2007-03-13
seria F - oferta menedżerska za waranty subskrypcyjne serii A 2006-10-12 180 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2014-07-01 -41 284
0,00
1,00 0,00 5 982 716
5 982 716,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-21
połączenie z Makrum Project Management sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2017-09-28 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-12-01
zmiana firmy z Projprzem SA na Projprzem Makrum SA 2017-09-28 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-12-01

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-09-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2019-09-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2018-09-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,10 zł
2018-08-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,10 zł
2015-07-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2015-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2014-06-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2014-06-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2013-09-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2013-08-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2008-07-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2008-06-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2007-07-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2007-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2006-12-08 Prawo poboru 3:1
2006-07-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2006-06-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2005-07-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2005-06-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2004-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2004-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2004-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2004-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2003-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2003-06-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2003-05-14 Asymilacja po konwersji
2002-11-07 Asymilacja po konwersji
2002-09-30 Asymilacja po konwersji
2002-06-03 Asymilacja po konwersji
2001-09-07 Asymilacja po konwersji
2001-07-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2001-07-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2001-06-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2001-06-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2001-03-12 Asymilacja po konwersji
2000-12-28 Asymilacja po konwersji
2000-08-31 Asymilacja po konwersji
2000-06-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,28 zł
2000-06-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,28 zł
2000-06-13 Asymilacja po konwersji
2000-05-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,28 zł
2000-05-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,28 zł
2000-03-03 Asymilacja po konwersji
1999-12-01 Asymilacja po konwersji
1999-11-03 Asymilacja po konwersji

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Szczeblewski Piotr Prezes Zarządu 2017-04-11 -
Szczechowski Dariusz Wiceprezes Zarządu 2017-04-11 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Skrocki Dariusz Przewodniczący RN 2016-11-29 FER - Członek RN
ATREM - Członek RN
Fortuna Piotr Sekretarz RN 2016-11-29 IMMOBILE - Członek Zarządu
ATREM - Członek RN
Marczuk Marcin Członek RN 2017-06-29 ZORTRAX - Członek RN
WIKANA - Członek RN
TRANSPOL - Członek RN
BETACOM - Członek RN
Winiecki, Sławomir Ireneusz Członek RN 2017-06-29 IMMOBILE - Wiceprezes Zarządu
ATREM - Członek RN
Jerzy Rafał Członek RN 2017-06-29 IMMOBILE - Prezes Zarządu
MSU - Członek RN
ATREM - Członek RN