pb.pl
15,4000 zł
1,32% 0,2000 zł
Projprzem Makrum SA (PJP)

Wyniki finansowe - PROJPRZEM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 65 787 48 362 53 901 71 898
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 676 518 1 073 2 155
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 287 512 1 158 1 567
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 929 280 581 1 082
Amortyzacja (tys. zł) 793 362 603 1 985
EBITDA (tys. zł) 3 469 880 1 676 4 140
Aktywa (tys. zł) 188 670 193 777 198 212 226 113
Kapitał własny (tys. zł)* 105 507 105 789 102 660 104 067
Liczba akcji (tys. szt.) 5 982,716 5 982,716 5 982,716 5 982,716
Zysk na akcję (zł) 0,322 0,047 0,097 0,181
Wartość księgowa na akcję (zł) 17,635 17,682 17,159 17,395
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej