pb.pl
1,0000 zł
14,94% 0,1300 zł
PlastPack Company SA (PPC)

Wyniki finansowe - PLASTPACK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 082 2 926 2 770 3 582
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 427 226 315 958
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 453 191 298 975
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 374 161 226 787
Amortyzacja (tys. zł) 222 198 197 205
EBITDA (tys. zł) 649 424 512 1 163
Aktywa (tys. zł) 18 199 18 154 18 479 18 958
Kapitał własny (tys. zł)* 14 572 14 524 14 750 14 736
Liczba akcji (tys. szt.) 11 444,989 11 444,989 11 444,989 11 444,989
Zysk na akcję (zł) 0,033 0,014 0,020 0,069
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,273 1,269 1,289 1,288
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej