pb.pl
3,6100 zł
2,85% 0,1000 zł
IFIRMA SA (IFI)

Wyniki finansowe - IFIRMA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 563 5 162 5 208 5 154
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 484 732 566 613
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 514 757 589 642
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 413 604 459 536
Amortyzacja (tys. zł) 119 120 120 114
EBITDA (tys. zł) 603 852 686 727
Aktywa (tys. zł) 10 957 11 497 11 776 11 991
Kapitał własny (tys. zł)* 8 026 8 439 8 642 8 922
Liczba akcji (tys. szt.) 6 400,000 6 400,000 6 400,000 6 400,000
Zysk na akcję (zł) 0,065 0,094 0,072 0,084
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,254 1,319 1,350 1,394
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej