pb.pl
3,5100 zł
-1,96% -0,0700 zł
IFIRMA SA (IFI)

Wyniki finansowe - IFIRMA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 193 4 053 4 387 4 401
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 346 240 441 404
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 356 266 481 417
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 284 216 374 346
Amortyzacja (tys. zł) 114 103 103 107
EBITDA (tys. zł) 460 343 544 511
Aktywa (tys. zł) 10 171 9 999 10 305 10 507
Kapitał własny (tys. zł)* 7 510 7 405 7 459 7 741
Liczba akcji (tys. szt.) 6 400,000 6 400,000 6 400,000 6 400,000
Zysk na akcję (zł) 0,044 0,034 0,058 0,054
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,173 1,157 1,165 1,210
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej