pb.pl
3,5100 zł
-1,96% -0,0700 zł
IFIRMA SA (IFI)

Wyniki finansowe - IFIRMA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 516 3 393 3 823 3 793
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 716 529 634 569
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 748 527 658 605
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 604 437 516 484
Amortyzacja (tys. zł) 99 99 100 108
EBITDA (tys. zł) 815 628 734 677
Aktywa (tys. zł) 8 636 9 148 9 288 9 652
Kapitał własny (tys. zł)* 6 621 7 058 7 062 7 546
Liczba akcji (tys. szt.) 6 400,000 6 400,000 6 400,000 6 400,000
Zysk na akcję (zł) 0,094 0,068 0,081 0,076
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,035 1,103 1,103 1,179
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej