pb.pl
3,5100 zł
-1,96% -0,0700 zł
IFIRMA SA (IFI)

Wyniki finansowe - IFIRMA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 658 3 000 2 991 3 215
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 48 411 331 503
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 69 430 364 508
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 36 331 297 413
Amortyzacja (tys. zł) 140 134 124 97
EBITDA (tys. zł) 188 545 455 600
Aktywa (tys. zł) 7 101 7 593 7 269 7 784
Kapitał własny (tys. zł)* 5 682 6 013 5 604 6 016
Liczba akcji (tys. szt.) 6 400,000 6 400,000 6 400,000 6 400,000
Zysk na akcję (zł) 0,006 0,052 0,046 0,065
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,888 0,940 0,876 0,940
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej