pb.pl
37,7500 zł
-0,42% -0,1600 zł
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PZU

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2007 IV Q 2008 I Q 2009 II Q 2009
Składka na udziale własnym (tys. zł) 0 0 3 614 264 3 615 074
Przychody z lokat (tys. zł) 0 0 416 719 1 086 857
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych (tys. zł) 0 0 1 132 807 526 559
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 1 433 347 1 437 801
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 1 144 648 1 164 201
Aktywa (tys. zł) 54 682 353 59 359 041 58 834 318 58 950 458
Kapitał własny (tys. zł)* 17 835 943 20 052 222 21 018 108 22 355 817
Liczba akcji (tys. zł) 863 523,000 863 523,000 863 523,000 863 523,000
Zysk na akcję (tys. zł) 0,000 0,000 1,326 1,348
Wartość księgowa na akcję (zł) 20,655 23,221 24,340 25,889
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej