pb.pl
41,6000 zł
0,70% 0,2900 zł
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PZU

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Składka na udziale własnym (tys. zł) 4 841 000 5 072 000 5 275 000 5 502 000
Przychody z lokat (tys. zł) 876 000 1 679 000 1 355 000 2 801 000
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych (tys. zł) 421 000 54 000 332 000 -70 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 030 000 1 259 000 918 000 1 620 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 626 000 940 000 504 000 683 000
Aktywa (tys. zł) 125 296 000 126 684 000 295 262 000 300 245 000
Kapitał własny (tys. zł)* 12 998 000 13 929 000 13 154 000 13 905 000
Liczba akcji (tys. zł) 863 523,000 863 523,000 863 523,000 863 523,000
Zysk na akcję (tys. zł) 0,725 1,089 0,584 0,791
Wartość księgowa na akcję (zł) 15,052 16,130 15,233 16,103
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej