pb.pl
37,8700 zł
0,58% 0,2200 zł
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PZU

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Składka na udziale własnym (tys. zł) 4 798 000 4 841 000 5 072 000 5 275 000
Przychody z lokat (tys. zł) 1 230 000 876 000 1 679 000 1 355 000
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych (tys. zł) 72 000 421 000 54 000 332 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 909 000 1 030 000 1 259 000 918 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 649 000 626 000 940 000 504 000
Aktywa (tys. zł) 112 914 000 125 296 000 126 684 000 295 262 000
Kapitał własny (tys. zł)* 12 377 000 12 998 000 13 929 000 13 154 000
Liczba akcji (tys. zł) 863 523,000 863 523,000 863 523,000 863 523,000
Zysk na akcję (tys. zł) 0,752 0,725 1,089 0,584
Wartość księgowa na akcję (zł) 14,333 15,052 16,130 15,233
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej