pb.pl
41,6000 zł
0,70% 0,2900 zł
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PZU

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Składka na udziale własnym (tys. zł) 4 267 330 4 317 000 4 669 000 4 798 000
Przychody z lokat (tys. zł) 328 897 1 057 000 451 000 1 230 000
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych (tys. zł) 450 931 189 000 496 000 72 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 664 273 716 000 333 000 909 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 510 505 492 000 168 000 649 000
Aktywa (tys. zł) 105 397 000 108 283 000 112 945 227 112 914 000
Kapitał własny (tys. zł)* 12 924 000 13 401 000 11 771 199 12 377 000
Liczba akcji (tys. zł) 863 523,000 863 523,000 863 523,000 863 523,000
Zysk na akcję (tys. zł) 0,591 0,570 0,195 0,752
Wartość księgowa na akcję (zł) 14,967 15,519 13,632 14,333
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej