pb.pl
37,8700 zł
0,58% 0,2200 zł
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PZU

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016
Składka na udziale własnym (tys. zł) 4 373 757 4 267 330 4 317 000 4 669 000
Przychody z lokat (tys. zł) 324 130 328 897 1 057 000 451 000
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych (tys. zł) 398 191 450 931 189 000 496 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 660 773 664 273 716 000 333 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 510 902 510 505 492 000 168 000
Aktywa (tys. zł) 67 500 857 105 397 000 108 283 000 112 945 227
Kapitał własny (tys. zł)* 12 365 623 12 924 000 13 401 000 11 771 199
Liczba akcji (tys. zł) 863 523,000 863 523,000 863 523,000 863 523,000
Zysk na akcję (tys. zł) 0,592 0,591 0,570 0,195
Wartość księgowa na akcję (zł) 14,320 14,967 15,519 13,632
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej