pb.pl
14,5000 zł
-2,68% -0,4000 zł
Quantum Software SA (QNT)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - QUANTUM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 7 761 6 697 9 342 8 565
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 652 776 677 797
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 678 763 634 965
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 520 576 502 643
Amortyzacja (tys. zł) 156 155 153 160
EBITDA (tys. zł) 808 931 830 957
Aktywa (tys. zł) 17 464 17 832 19 745 18 635
Kapitał własny (tys. zł)* 12 611 13 193 10 881 13 162
Liczba akcji (tys. szt.) 1 314,870 1 314,870 1 314,870 1 314,870
Zysk na akcję (zł) 0,395 0,438 0,382 0,489
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,591 10,034 8,275 10,010
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej