pb.pl
14,9000 zł
0,00% 0,0000 zł
Quantum Software SA (QNT)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - QUANTUM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 7 112 7 416 8 308 6 525
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 221 665 858 145
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 254 545 648 2 039
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 845 408 495 1 663
Amortyzacja (tys. zł) 229 194 199 185
EBITDA (tys. zł) 1 450 859 1 057 330
Aktywa (tys. zł) 16 616 17 774 17 763 17 224
Kapitał własny (tys. zł)* 12 928 13 349 10 587 13 286
Liczba akcji (tys. szt.) 1 480,757 1 480,757 1 480,757 1 480,757
Zysk na akcję (zł) 0,571 0,276 0,334 1,123
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,731 9,015 7,150 8,972
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej