pb.pl
2,1200 zł
0,95% 0,0200 zł
Quercus TFI SA (QRS)

Wyniki finansowe - QUERCUS

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 19 414 19 304 13 187 13 383
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 408 -2 856 1 289 4 351
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -25 918 6 022 2 774 2 677
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -26 750 4 678 2 257 2 132
Amortyzacja (tys. zł) 110 143 102 106
EBITDA (tys. zł) 5 518 -2 713 1 391 4 457
Aktywa (tys. zł) 48 218 65 924 67 543 70 454
Kapitał własny (tys. zł)* 37 344 42 022 44 279 46 412
Liczba akcji (tys. szt.) 57 273,781 57 273,781 57 273,781 57 273,781
Zysk na akcję (zł) -0,467 0,082 0,039 0,037
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,652 0,734 0,773 0,810
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej