pb.pl
2,4000 zł
5,73% 0,1300 zł
Quercus TFI SA (QRS)

Wyniki finansowe - QUERCUS

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 22 227 19 414 19 304 13 187
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 6 723 5 408 -2 856 1 289
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 6 883 -25 918 6 022 2 774
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 5 572 -26 750 4 678 2 257
Amortyzacja (tys. zł) 103 110 143 102
EBITDA (tys. zł) 6 826 5 518 -2 713 1 391
Aktywa (tys. zł) 73 265 48 218 65 924 67 543
Kapitał własny (tys. zł)* 64 094 37 344 42 022 44 279
Liczba akcji (tys. szt.) 57 273,781 57 273,781 57 273,781 57 273,781
Zysk na akcję (zł) 0,097 -0,467 0,082 0,039
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,119 0,652 0,734 0,773
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej