pb.pl
2,1200 zł
0,95% 0,0200 zł
Quercus TFI SA (QRS)

Wyniki finansowe - QUERCUS

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2008 IV Q 2008 I Q 2009 II Q 2009
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 368 720 501 770
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -946 -1 083 -838 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -771 -921 -738 -601
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -784 -967 -743 -609
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) -946 -1 083 -838 0
Aktywa (tys. zł) 11 454 10 657 9 705 9 062
Kapitał własny (tys. zł)* 10 949 9 983 9 240 8 631
Liczba akcji (tys. szt.) 70 000,000 70 000,000 70 000,000 70 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,011 -0,014 -0,011 -0,009
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,156 0,143 0,132 0,123
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej