pb.pl
2,4000 zł
5,73% 0,1300 zł
Quercus TFI SA (QRS)

Wyniki finansowe - QUERCUS

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2008 III Q 2008 IV Q 2008 I Q 2009
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 368 720 501
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 -946 -1 083 -838
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 -771 -921 -738
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 -784 -967 -743
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 -946 -1 083 -838
Aktywa (tys. zł) 12 070 11 454 10 657 9 705
Kapitał własny (tys. zł)* 3 894 10 949 9 983 9 240
Liczba akcji (tys. szt.) 70 000,000 70 000,000 70 000,000 70 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 -0,011 -0,014 -0,011
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,056 0,156 0,143 0,132
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej