pb.pl
3,2800 zł
4,46% 0,1400 zł
Quercus TFI SA (QRS)

Wyniki finansowe - QUERCUS

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2008 III Q 2008
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 368
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 -946
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 -771
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 -784
Amortyzacja (tys. zł) 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 -946
Aktywa (tys. zł) 12 070 11 454
Kapitał własny (tys. zł)* 3 894 10 949
Liczba akcji (tys. szt.) 70 000,000 70 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 -0,011
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,056 0,156
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej