pb.pl
2,1200 zł
0,95% 0,0200 zł
Quercus TFI SA (QRS)

Wyniki finansowe - QUERCUS

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 28 969 35 573 24 808 22 227
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 9 285 14 110 7 513 6 722
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 9 497 14 318 7 804 6 882
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 7 688 11 581 6 307 5 571
Amortyzacja (tys. zł) 73 95 99 103
EBITDA (tys. zł) 9 358 14 205 7 612 6 825
Aktywa (tys. zł) 80 458 67 160 69 144 73 265
Kapitał własny (tys. zł)* 69 001 52 216 58 523 64 094
Liczba akcji (tys. szt.) 60 255,359 57 273,781 57 273,781 57 273,781
Zysk na akcję (zł) 0,128 0,202 0,110 0,097
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,145 0,912 1,022 1,119
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej