pb.pl
2,3500 zł
-0,42% -0,0100 zł
Quercus TFI SA (QRS)

Wyniki finansowe - QUERCUS

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 27 779 28 969 35 573 24 808
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 9 107 9 285 14 110 7 513
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 9 331 9 497 14 318 7 804
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 7 551 7 688 11 581 6 307
Amortyzacja (tys. zł) 70 73 95 99
EBITDA (tys. zł) 9 177 9 358 14 205 7 612
Aktywa (tys. zł) 70 159 80 458 67 160 69 144
Kapitał własny (tys. zł)* 61 312 69 001 52 216 58 523
Liczba akcji (tys. szt.) 60 255,359 60 255,359 57 273,781 57 273,781
Zysk na akcję (zł) 0,125 0,128 0,202 0,110
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,018 1,145 0,912 1,022
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej