pb.pl
2,1200 zł
0,95% 0,0200 zł
Quercus TFI SA (QRS)

Wyniki finansowe - QUERCUS

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 22 529 32 585 26 775 27 779
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 7 466 13 287 8 691 9 107
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 7 631 13 469 8 908 9 331
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 6 181 10 902 7 211 7 551
Amortyzacja (tys. zł) 67 65 69 70
EBITDA (tys. zł) 7 533 13 352 8 760 9 177
Aktywa (tys. zł) 73 197 59 682 64 422 70 159
Kapitał własny (tys. zł)* 65 481 46 549 53 760 61 312
Liczba akcji (tys. szt.) 63 391,573 60 255,359 60 255,359 60 255,359
Zysk na akcję (zł) 0,098 0,181 0,120 0,125
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,033 0,773 0,892 1,018
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej