pb.pl
2,4000 zł
5,73% 0,1300 zł
Quercus TFI SA (QRS)

Wyniki finansowe - QUERCUS

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 22 277 22 529 32 585 26 775
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 6 858 7 466 13 287 8 691
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 7 084 7 631 13 469 8 908
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 5 741 6 181 10 902 7 211
Amortyzacja (tys. zł) 72 67 65 69
EBITDA (tys. zł) 6 930 7 533 13 352 8 760
Aktywa (tys. zł) 67 276 73 197 59 682 64 422
Kapitał własny (tys. zł)* 59 301 65 481 46 549 53 760
Liczba akcji (tys. szt.) 63 391,573 63 391,573 60 255,359 60 255,359
Zysk na akcję (zł) 0,091 0,098 0,181 0,120
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,935 1,033 0,773 0,892
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej