pb.pl
2,1200 zł
0,95% 0,0200 zł
Quercus TFI SA (QRS)

Wyniki finansowe - QUERCUS

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 20 930 33 611 20 753 22 277
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 7 610 14 786 6 761 6 858
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 7 787 14 967 7 002 7 084
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 6 330 12 095 5 669 5 741
Amortyzacja (tys. zł) 71 80 103 72
EBITDA (tys. zł) 7 681 14 866 6 864 6 930
Aktywa (tys. zł) 73 597 62 181 62 665 67 276
Kapitał własny (tys. zł)* 66 472 47 891 53 560 59 301
Liczba akcji (tys. szt.) 66 617,246 63 391,573 63 391,573 63 391,573
Zysk na akcję (zł) 0,095 0,191 0,089 0,091
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,998 0,755 0,845 0,935
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej