pb.pl
2,4000 zł
5,73% 0,1300 zł
Quercus TFI SA (QRS)

Wyniki finansowe - QUERCUS

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 21 536 20 930 33 611 20 753
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 7 640 7 610 14 786 6 761
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 7 930 7 787 14 967 7 002
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 6 420 6 330 12 095 5 669
Amortyzacja (tys. zł) 86 71 80 103
EBITDA (tys. zł) 7 726 7 681 14 866 6 864
Aktywa (tys. zł) 67 770 73 597 62 181 62 665
Kapitał własny (tys. zł)* 60 142 66 472 47 891 53 560
Liczba akcji (tys. szt.) 66 617,246 66 617,246 63 391,573 63 391,573
Zysk na akcję (zł) 0,096 0,095 0,191 0,089
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,903 0,998 0,755 0,845
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej