pb.pl
1,5900 zł
-20,50% -0,4100 zł
Quart Development SA (QRT)

Informacje o spółce - QUART

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Prowadzi działalność inwestycyjno-deweloperską na terenie województwa dolnośląskiego (Wrocław i okolice, Legnica). Kupuje gotowe projekty zabudowy mieszkaniowej (jedno i wielorodzinnej) oraz komercyjnej, na których realizuje inwestycje, a także duże powierzchnie gruntów i dzieli je na mniejsze działki budowlane i sprzedaje.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Fabryczna 19
Kod: 53-609
Miejscowość: Wrocław
Kraj: Polska
Telefon: +48 71 3357381
Fax: +48 71 3357392
Internet: www.quart.com.pl
Email: biuro@quart.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Quart Development SA
Prezes: Rataj Michał
Sektor: sprzedaż nieruchomości
EKD: roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Liczba akcji: 12 830 000
Zatrudnienie:
  • 7 (2018r.) - spółka
  • 12 (2016r.) - grupa
Audytor: Agencja Biegłych Rewidentów Tax-2 sp. z o.o.
NIP: 894-28-71-207
KRS: 0000324518
EKD: 41,20
Ticker GPW: QRT
ISIN: PLQRTDV00016

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 20 399 700 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 12 830 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 463 546
Liczba głosów na WZA: 23 060 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 97,14%
Kapitał akcyjny: 12 830 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 22 693 546
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 98,40%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 2,86%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Jędrzejczyk Roman wraz z Zofią Stawera-Jędrzejczyk 5 523 546 (43,05%) 10 313 546 (44,72%) 2012-07-10 -
Kruszyński Przemysław wraz z Agencją Reklamową Czart Sp. z o.o. 5 440 000 (42,40%) 10 880 000 (47,18%) 2012-01-13 BMX,
Marcinkowska Anna wraz z podmiotami powiązanymi 1 500 000 (11,69%) 1 500 000 (6,50%) 2012-02-21 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-08-20 11 000 000
11 000 000,00
1,00 1,00 11 000 000
11 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-03-02
seria B - wydzielenie serii z akcji serii A seria A - 10230000, seria B - 770000 2011-10-04 0
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-24
seria C - subskrypcja prywatna 2011-10-04 330 000
990 000,00
1,00 3,00 11 330 000
11 330 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-24
seria D - przejęcie WFMiUPS Spomasz SA 2011-12-16 1 500 000
4 500 000,00
1,00 3,00 12 830 000
12 830 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-06-15
2012-02-08

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Rataj Michał Prezes Zarządu 2009-03-02 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kruszyński Przemysław Członek RN 2011-10-04 -
Jędrzejczyk Roman Członek RN 2011-10-04 -
Jędrzejczyk Paweł Członek RN 2011-10-04 -
Wójcik Małgorzata Członek RN 2018-06-21 ACREBIT - Członek RN
POWPRI - Członek RN
Jelonek Rafał Członek RN 2019-07-10 BIOMAXIM - Przewodniczący RN