pb.pl
28,7000 zł
3,61% 1,0000 zł
R22 (R22)

Wyniki finansowe - R22

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 40 077 44 437 47 752 49 489
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 7 036 8 438 8 812 9 410
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 6 207 6 610 6 947 5 936
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 303 3 366 3 774 3 889
Amortyzacja (tys. zł) 1 440 3 964 4 144 4 192
EBITDA (tys. zł) 8 476 12 402 12 956 13 602
Aktywa (tys. zł) 260 801 291 172 289 884 315 316
Kapitał własny (tys. zł)* 79 267 84 505 84 855 61 388
Liczba akcji (tys. szt.) 14 180,000 14 180,000 14 180,000 14 180,000
Zysk na akcję (zł) 0,233 0,237 0,266 0,274
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,590 5,959 5,984 4,329
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej