pb.pl
21,3000 zł
0,00% 0,0000 zł
R22 (R22)

Wyniki finansowe - R22

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 30 599 31 031 37 243 37 264
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 094 5 280 5 481 7 062
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 491 4 451 4 338 5 990
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 946 2 744 2 122 3 402
Amortyzacja (tys. zł) 2 085 2 619 2 900 2 913
EBITDA (tys. zł) 6 179 7 899 8 381 9 975
Aktywa (tys. zł) 217 961 217 551 247 325 247 513
Kapitał własny (tys. zł)* 94 883 97 627 88 159 103 192
Liczba akcji (tys. szt.) 14 180,000 14 180,000 14 180,000 14 180,000
Zysk na akcję (zł) 0,137 0,194 0,150 0,240
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,691 6,885 6,217 7,277
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej