pb.pl
5,9000 zł
1,72% 0,1000 zł
Relpol SA (RLP)

Wyniki finansowe - RELPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 33 459 33 759 34 176 33 543
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 451 3 407 3 177 2 207
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 835 3 055 3 185 2 019
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 053 2 537 2 397 1 513
Amortyzacja (tys. zł) 1 441 1 526 1 488 1 497
EBITDA (tys. zł) 3 892 4 933 4 665 3 704
Aktywa (tys. zł) 102 985 103 211 106 176 109 719
Kapitał własny (tys. zł)* 75 458 77 822 79 944 81 669
Liczba akcji (tys. szt.) 9 609,193 9 609,193 9 609,193 9 609,193
Zysk na akcję (zł) 0,214 0,264 0,249 0,157
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,853 8,099 8,320 8,499
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej