pb.pl
6,1000 zł
0,00% 0,0000 zł
Relpol SA (RLP)

Wyniki finansowe - RELPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 29 684 34 365 33 459 33 759
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 631 2 898 2 451 3 407
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 088 3 001 2 835 3 055
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 624 2 221 2 053 2 537
Amortyzacja (tys. zł) 1 389 1 460 1 441 1 526
EBITDA (tys. zł) 3 020 4 358 3 892 4 933
Aktywa (tys. zł) 97 210 100 269 102 985 103 211
Kapitał własny (tys. zł)* 74 922 77 151 75 458 77 822
Liczba akcji (tys. szt.) 9 609,193 9 609,193 9 609,193 9 609,193
Zysk na akcję (zł) 0,065 0,231 0,214 0,264
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,797 8,029 7,853 8,099
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej