pb.pl
5,9000 zł
1,72% 0,1000 zł
Relpol SA (RLP)

Wyniki finansowe - RELPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 32 188 30 986 29 684 34 365
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 208 2 412 1 631 2 898
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 372 2 668 1 088 3 001
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 996 2 048 624 2 221
Amortyzacja (tys. zł) 1 470 1 378 1 389 1 460
EBITDA (tys. zł) 3 678 3 790 3 020 4 358
Aktywa (tys. zł) 99 064 98 740 97 210 100 269
Kapitał własny (tys. zł)* 72 837 74 859 74 922 77 151
Liczba akcji (tys. szt.) 9 609,193 9 609,193 9 609,193 9 609,193
Zysk na akcję (zł) 0,208 0,213 0,065 0,231
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,580 7,790 7,797 8,029
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej