pb.pl
6,1500 zł
6,03% 0,3500 zł
Relpol SA (RLP)

Wyniki finansowe - RELPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 1998 IV Q 1998 I Q 1999 II Q 1999
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 38 905 27 419
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 3 795 -309
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 3 418 -592
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 1 874 -832
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 2 285 2 352
EBITDA (tys. zł) 0 0 6 080 2 043
Aktywa (tys. zł) 135 903 146 039 147 870 156 698
Kapitał własny (tys. zł)* 45 348 46 417 49 061 46 723
Liczba akcji (tys. szt.) 976,666 976,666 976,666 976,666
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 1,919 -0,852
Wartość księgowa na akcję (zł) 46,431 47,526 50,233 47,839
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej