pb.pl
6,1000 zł
0,00% 0,0000 zł
Relpol SA (RLP)

Wyniki finansowe - RELPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 1998 I Q 1999 II Q 1999 III Q 1999
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 38 905 27 419 27 559
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 3 795 -309 1 448
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 3 418 -592 -158
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 1 874 -832 367
Amortyzacja (tys. zł) 0 2 285 2 352 2 208
EBITDA (tys. zł) 0 6 080 2 043 3 656
Aktywa (tys. zł) 146 039 147 870 156 698 157 805
Kapitał własny (tys. zł)* 46 417 49 061 46 723 48 562
Liczba akcji (tys. szt.) 976,666 976,666 976,666 976,666
Zysk na akcję (zł) 0,000 1,919 -0,852 0,376
Wartość księgowa na akcję (zł) 47,526 50,233 47,839 49,722
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej