pb.pl
6,0500 zł
-0,82% -0,0500 zł
Relpol SA (RLP)

Wyniki finansowe - RELPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 0000 II Q 1998
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 28 175 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 331 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 416 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 035 0
Amortyzacja (tys. zł) 559 0
EBITDA (tys. zł) 2 890 0
Aktywa (tys. zł) 93 552 135 903
Kapitał własny (tys. zł)* 36 737 45 348
Liczba akcji (tys. szt.) 855,105 976,666
Zysk na akcję (zł) 1,210 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 42,962 46,431
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej