pb.pl
6,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Relpol SA (RLP)

Wyniki finansowe - RELPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 26 103 30 571 32 188 30 986
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 349 1 999 2 208 2 412
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 550 1 456 2 372 2 668
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 120 1 073 1 996 2 048
Amortyzacja (tys. zł) 934 1 481 1 470 1 378
EBITDA (tys. zł) 1 283 3 480 3 678 3 790
Aktywa (tys. zł) 95 713 98 305 99 064 98 740
Kapitał własny (tys. zł)* 73 885 74 964 72 837 74 859
Liczba akcji (tys. szt.) 9 609,193 9 609,193 9 609,193 9 609,193
Zysk na akcję (zł) 0,012 0,112 0,208 0,213
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,689 7,801 7,580 7,790
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej