pb.pl
6,1500 zł
6,03% 0,3500 zł
Relpol SA (RLP)

Wyniki finansowe - RELPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 27 092 26 103 30 571 32 188
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 271 349 1 999 2 208
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 848 550 1 456 2 372
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 495 120 1 073 1 996
Amortyzacja (tys. zł) 1 533 934 1 481 1 470
EBITDA (tys. zł) 3 804 1 283 3 480 3 678
Aktywa (tys. zł) 95 100 95 713 98 305 99 064
Kapitał własny (tys. zł)* 74 072 73 885 74 964 72 837
Liczba akcji (tys. szt.) 9 609,193 9 609,193 9 609,193 9 609,193
Zysk na akcję (zł) 0,156 0,012 0,112 0,208
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,708 7,689 7,801 7,580
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej