pb.pl
5,9000 zł
0,00% 0,0000 zł
Relpol SA (RLP)

Wyniki finansowe - RELPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 27 566 30 733 30 503 27 092
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 820 2 860 2 630 2 271
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 776 2 737 3 051 1 848
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 251 2 203 2 384 1 495
Amortyzacja (tys. zł) 1 438 1 282 1 628 1 533
EBITDA (tys. zł) 3 258 4 142 4 258 3 804
Aktywa (tys. zł) 96 710 98 698 101 984 95 100
Kapitał własny (tys. zł)* 72 688 74 807 72 786 74 072
Liczba akcji (tys. szt.) 9 609,193 9 609,193 9 609,193 9 609,193
Zysk na akcję (zł) 0,130 0,229 0,248 0,156
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,564 7,785 7,575 7,708
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej