pb.pl
5,8000 zł
-1,69% -0,1000 zł
Relpol SA (RLP)

Wyniki finansowe - RELPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 29 494 29 795 27 566 30 733
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 874 4 101 1 820 2 860
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 940 4 081 1 776 2 737
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 570 3 161 1 251 2 203
Amortyzacja (tys. zł) 1 289 1 220 1 438 1 282
EBITDA (tys. zł) 3 163 5 321 3 258 4 142
Aktywa (tys. zł) 99 113 98 242 96 710 98 698
Kapitał własny (tys. zł)* 68 753 71 642 72 688 74 807
Liczba akcji (tys. szt.) 9 609,193 9 609,193 9 609,193 9 609,193
Zysk na akcję (zł) 0,163 0,329 0,130 0,229
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,155 7,456 7,564 7,785
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej