pb.pl
1,2700 zł
0,79% 0,0100 zł
Rank Progress SA (RNK)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - RANKPROGR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 32 269 13 199 25 180 17 591
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 33 448 -8 285 10 817 4 071
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 21 446 -5 794 -925 888
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 22 455 -4 930 -4 975 310
Amortyzacja (tys. zł) 103 102 101 147
EBITDA (tys. zł) 33 551 -8 183 10 918 4 218
Aktywa (tys. zł) 796 646 784 882 785 032 789 238
Kapitał własny (tys. zł)* 371 759 366 821 361 883 362 194
Liczba akcji (tys. szt.) 37 183,550 37 183,550 37 183,550 37 183,550
Zysk na akcję (zł) 0,604 -0,133 -0,134 0,008
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,998 9,865 9,732 9,741
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej