pb.pl
3,9800 zł
-0,25% -0,0100 zł
Robyg SA (ROB)

Wyniki finansowe - ROBYG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 II Q 2018 IV Q 2018 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 388 059 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 101 371 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 101 079 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 63 366 0 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 632 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 102 003 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 1 989 339 2 090 265 2 310 945 2 337 243
Kapitał własny (tys. zł)* 681 679 597 469 696 293 620 955
Liczba akcji (tys. szt.) 289 401,199 289 401,199 289 401,199 289 401,199
Zysk na akcję (zł) 0,219 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,355 2,065 2,406 2,146
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej