pb.pl
62,6000 zł
-3,69% -2,4000 zł
Ryvu Therapeutics SA (RVU)

Wyniki finansowe - RYVU

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 19 256 17 878 19 374 -29 248
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 429 -874 -1 205 -10 372
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 74 19 961 85 -10 820
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 528 19 963 -4 034 -3 099
Amortyzacja (tys. zł) 1 577 1 695 1 923 2 029
EBITDA (tys. zł) 3 006 821 718 -8 343
Aktywa (tys. zł) 103 574 251 727 260 192 261 125
Kapitał własny (tys. zł)* 62 298 211 985 207 823 204 696
Liczba akcji (tys. szt.) 13 771,229 15 971,229 15 971,229 15 971,229
Zysk na akcję (zł) -0,184 1,250 -0,253 -0,194
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,524 13,273 13,012 12,817
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej