pb.pl
62,8000 zł
-3,38% -2,2000 zł
Ryvu Therapeutics SA (RVU)

Wyniki finansowe - RYVU

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 13 860 14 350 16 961 16 969
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 64 7 566 2 966 678
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -66 5 930 2 645 951
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 583 5 244 2 771 921
Amortyzacja (tys. zł) 998 995 1 432 1 236
EBITDA (tys. zł) 1 062 8 561 4 398 1 914
Aktywa (tys. zł) 89 121 95 390 100 904 103 315
Kapitał własny (tys. zł)* 55 375 61 529 64 303 65 506
Liczba akcji (tys. szt.) 13 115,457 13 115,457 13 115,457 13 771,229
Zysk na akcję (zł) 0,273 0,400 0,211 0,067
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,222 4,691 4,903 4,757
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej