pb.pl
58,6000 zł
-2,33% -1,4000 zł
Selvita SA (SLV)

Informacje o spółce - SELVITA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Polska firma biotechnologiczna działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych przede wszystkim w obszarze onkologicznym. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Bobrzyńskiego 14
Kod: 30-348
Miejscowość: Kraków
Kraj: Polska
Telefon: +48 12 2974700
Fax: +48 12 2974701
Internet: www.selvita.pl
Email: selvita@selvita.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
125 000 100,00%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Selvita SA
Prezes: Przewięźlikowski Paweł
Sektor: biotechnologia
EKD: badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
Liczba akcji: 15 971 229
Zatrudnienie:
  • 340 (2018r.) - spółka
  • 510 (2018r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 6792942955
KRS: 0000367359
EKD: 72,11
Ticker GPW: SLV
ISIN: PLSELVT00013

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 935 914 019,4 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 15 971 229 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 505 264
Liczba głosów na WZA: 20 021 229 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 47,00%
Kapitał akcyjny: 6 388 491,60 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 555 264
Cena nominalna akcji: 0,40 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 57,71%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 53,00%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Przewięźlikowski Paweł 4 990 880 (31,25%) 8 490 880 (42,41%) 2017-11-15 -
NN OFE portfele, ZWZ 1 590 000 (9,96%) 1 590 000 (7,94%) 2019-07-02 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, VRG, DCR, ABE, AGO, ALR, AML, AMC, EAT, ART, ACP, ATD, ATG, PEO, BFT, BRS, BAH, BDX, CCC, CNG, CLE, CMP, ECH, EMT, ENT, ERB, FTE, FRO, ATT, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, DVL, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MDG, MNC, MCR, NWG, 08N, ORB, PGO, PKP, PND, PWX, POZ, PRT, QRS, RDL, RFK, RBW, RWL, SNK, SWG, STL, TAR, TIM, TOR, TRN, WWL, ZMT, ZEP, HRS, PKO, ATR, ACG, UNI, PKN, LTX, PSW, PBX, FMF, MAB, BKM, LRQ, KRU, CMR, APR, PZU, SGN, TEN, MIL, MON, KTY, KGL, IND, TPE, BBD, RON,
Sieczkowski Bogusław 924 384 (5,79%) 1 474 384 (7,36%) 2017-11-15 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 4 050 000
1 620 000,00
0,40 0,40 4 050 000
1 620 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-11-25
2010-10-06
2014-12-19
seria D - subskrypcja prywatna aport: udziały w BioCentrum sp. z o.o. 551 066
0,00
0,40 0,00 7 763 566
3 105 426,40
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-11-25
2010-10-14
2014-12-19
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-08-20 1 329 500
531 800,00
0,40 0,40 5 379 500
2 151 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-10-06
2014-12-19
seria C - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-08-20 1 833 000
733 200,00
0,40 0,40 7 212 500
2 885 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-11-25
2010-10-06
2014-12-19
seria E - subskrypcja prywatna 2011-03-22 2 700 000
0,00
0,40 0,00 10 463 566
4 185 426,40
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-11-25
2011-05-31
2014-12-19
seria F - oferta publiczna 2014-07-09 2 651 891
27 314 477,30
0,40 10,30 13 115 457
5 246 182,80
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-11-25
2015-01-09
2015-01-26
seria G1 - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii G1 2015-09-02 327 886
327 886,00
0,40 1,00 13 443 343
5 377 337,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-28
2016-06-28
seria G2 - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii G2 2015-09-02 327 886
327 886,00
0,40 1,00 13 771 229
5 508 491,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-08-21
seria H - subskrypcja publiczna 2017-08-29 2 200 000
134 200 000,00
0,40 61,00 15 971 229
6 388 491,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-03-16

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Przewięźlikowski Paweł Prezes Zarządu 2010-08-20 SELVITAC - Prezes Zarządu
Sieczkowski Bogusław Wiceprezes Zarządu 2010-08-20 SELVITAC - Wiceprezes Zarządu
Brzózka Krzysztof Wiceprezes Zarządu 2013-11-05 -
Gruca Miłosz Członek Zarządu 2012-01-27 SELVITAC - Członek Zarządu
Zydroń Mirosława Członek Zarządu 2013-11-05 SELVITAC - Członek Zarządu
Jaworska Edyta Członek Zarządu 2017-12-01 SELVITAC - Członek Zarządu

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Romanowski Piotr Przewodniczący RN 2010-08-20 SELVITAC - Przewodniczący RN
Wesołowski Tadeusz Wiceprzewodniczący RN 2011-05-18 NEUCA - Wiceprzewodniczący RN
CORMAY - Członek RN
NANOGROU - Członek RN
PURE - Członek RN
SELVITAC - Członek RN
Chwast Rafał Członek RN 2010-08-20 SELVITAC - Członek RN
Dubin Adam Członek RN 2011-05-18 -
Chabasiewicz Wojciech Członek RN 2015-06-30 SELVITAC - Członek RN
Sobieraj Wojciech Członek RN 2018-05-14 SELVITAC - Członek RN