pb.pl
60,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Selvita SA (SLV)

Wyniki finansowe - SELVITA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 19 385 20 569 20 664 22 824
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -2 603 -8 929 -7 603 -8 780
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 596 -8 465 -7 135 -9 039
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -3 099 -12 936 -7 548 -8 992
Amortyzacja (tys. zł) 2 029 2 578 4 304 1 830
EBITDA (tys. zł) -574 -6 351 -3 299 -6 950
Aktywa (tys. zł) 261 125 255 700 263 175 278 779
Kapitał własny (tys. zł)* 204 696 191 913 184 377 175 745
Liczba akcji (tys. szt.) 15 971,229 15 971,229 15 971,229 15 971,229
Zysk na akcję (zł) -0,194 -0,810 -0,473 -0,563
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,817 12,016 11,544 11,004
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej