pb.pl
0,5380 zł
1,51% 0,0080 zł
Sfinks Polska SA (SFS)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - SFINKS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2003 III Q 2003 IV Q 2003 I Q 2004
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 6 410 7 580 6 805 19 262
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 782 2 199 -992 2 274
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 660 1 958 -2 438 1 957
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 115 1 391 -1 957 888
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 1 782 2 199 -992 2 274
Aktywa (tys. zł) 33 654 37 283 42 618 48 589
Kapitał własny (tys. zł)* 21 297 8 781 20 731 23 220
Liczba akcji (tys. szt.) 8 780,951 8 780,951 8 780,951 8 780,951
Zysk na akcję (zł) 0,127 0,158 -0,223 0,101
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,425 1,000 2,361 2,644
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej