pb.pl
0,6140 zł
0,00% 0,0000 zł
Sfinks Polska SA (SFS)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - SFINKS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2002 II Q 2002 IV Q 2002 I Q 2003
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 559 201 880 372 0 4 937
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 19 629 116 218 0 586
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 655 99 057 0 464
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -635 81 603 0 322
Amortyzacja (tys. zł) 3 548 3 548 0 0
EBITDA (tys. zł) 23 177 119 766 0 586
Aktywa (tys. zł) 1 954 476 2 098 317 28 370 29 663
Kapitał własny (tys. zł)* 1 030 233 1 120 753 8 360 8 682
Liczba akcji (tys. szt.) 11 335,454 11 335,454 6 318,424 6 318,424
Zysk na akcję (zł) -0,056 7,199 0,000 0,051
Wartość księgowa na akcję (zł) 90,886 98,871 1,323 1,374
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej