pb.pl
0,6300 zł
1,61% 0,0100 zł
Sfinks Polska SA (SFS)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - SFINKS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2001 III Q 2001 IV Q 2001 I Q 2002
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 765 139 776 213 597 649 559 201
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 21 756 56 581 -27 567 19 629
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -21 762 4 545 -56 162 2 655
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -16 508 -3 177 -53 531 -635
Amortyzacja (tys. zł) 3 548 3 548 3 548 3 548
EBITDA (tys. zł) 25 304 60 129 -24 019 23 177
Aktywa (tys. zł) 2 124 285 1 998 869 1 957 683 1 954 476
Kapitał własny (tys. zł)* 453 793 450 616 1 051 585 1 030 233
Liczba akcji (tys. szt.) 7 392,686 7 392,686 11 335,454 11 335,454
Zysk na akcję (zł) -2,233 -0,430 -4,722 -0,056
Wartość księgowa na akcję (zł) 61,384 60,954 92,770 90,886
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej