pb.pl
0,2400 zł
9,09% 0,0200 zł
Sfinks Polska SA (SFS)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - SFINKS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 48 628 47 127 39 108 42 542
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 341 741 967 256
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -211 -824 -3 142 -2 837
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -194 -1 444 -2 577 -2 582
Amortyzacja (tys. zł) 2 303 2 299 8 133 8 440
EBITDA (tys. zł) 3 644 3 040 9 100 8 696
Aktywa (tys. zł) 138 065 142 188 317 406 312 480
Kapitał własny (tys. zł)* 3 836 2 175 -5 610 -8 163
Liczba akcji (tys. szt.) 31 099,512 31 099,512 31 099,512 31 099,512
Zysk na akcję (zł) -0,006 -0,046 -0,083 -0,083
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,123 0,070 -0,180 -0,262
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej