pb.pl
0,6400 zł
6,67% 0,0400 zł
Sfinks Polska SA (SFS)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - SFINKS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 46 987 41 653 44 203 48 628
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -8 943 -465 -344 1 341
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -10 266 -1 840 -1 787 -211
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -9 223 -1 531 -1 513 -194
Amortyzacja (tys. zł) 2 770 2 209 2 208 2 303
EBITDA (tys. zł) -6 173 1 744 1 864 3 644
Aktywa (tys. zł) 131 717 136 086 139 804 138 065
Kapitał własny (tys. zł)* 6 738 5 609 3 967 3 836
Liczba akcji (tys. szt.) 30 666,180 30 666,180 31 099,512 31 099,512
Zysk na akcję (zł) -0,301 -0,050 -0,049 -0,006
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,220 0,183 0,128 0,123
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej